ἔμφασις

ἔμφᾰσις, εως, , ([etym.] ἐμφαίνομαι)
A appearing in a smooth surface, reflection, as in a mirror or in water, Arist.Mete.373b24, 377b17; κατ' ἔμφασιν by reflection, Id.Mu.395a29;

ἔμφασιν ποιεῖν Thphr.Lap.30

; ἀμυδραὶ ἐ. τῆς ἀληθείας faint reflections or images, Plu.2.354c: generally, ἔ. προσώπου (in the moon) Epicur.Ep.2p.41U., Stoic.2.198, cf. Plot.4.3.18;

τοῦ ὄντος Dam.Pr.69

;

τῶν πρώτων ἐν τοῖς ἐσχάτοις Procl.in Alc.p.69C.

; στερεοῦ πρώτη ἔ. ἐν τῇ τετράδι εὑρίσκεται Hierocl in CA 20p.465M.
2 outward appearance, impression, presentation,

τὰς ἔ. κρίνειν Arist.Div.Somn.464b12

;

φαντασιῶν Stoic. 2.24

(pl.);

κατὰ τὴν ἔ. Plb.5.63.2

; ποιεῖν ἔμφασίν τινος give the appearance of. ., suggest, Chrysipp.Stoic.2.257; ποιεῖν ἔ. ὡς . . make as if . ., Plb.5.110.6; ποιεῖν, c. [tense] fut. inf., Str.8.3.30;

ἔ. λαβεῖν τινος Phld.Ir. p.95

W., al.;

ἔ. ἔχειν τινός D.H.Th.16

; ἔ. ἔχειν ὡς . . D.S.11.89;

ἔ. γίγνεταί τινος Id.1.38

; of taste,

ἔ. ἁλυκότητος Dsc.5.87

.
II ([etym.] ἐμφαίνω) setting forth, exposition, narration, Plb.6.5.3, etc.; ποιεῖν ἐμφάσεις κατά τινος to make statements against, Id.28.4.8; συμβόλων -σεις explanations, Iamb.VP23.103.
III meaning, significance, Agatharch.21, Corn.ND15; esp. in Rhet., significance, emphasis, Quint.8.3.83, 9.2.3, Trypho Trop.p.199S., Tib.Fig.14: coupled with δείνωσις, Demetr.Eloc.130.
2 suggestion, hint,ib.57,171.
IV moral of a fable, Babr.116.15.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἔμφασις — appearing in fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμφάσει — ἔμφασις appearing in fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἐμφάσεϊ , ἔμφασις appearing in fem dat sg (epic) ἔμφασις appearing in fem dat sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμφάσεις — ἔμφασις appearing in fem nom/voc pl (attic epic) ἔμφασις appearing in fem nom/acc pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμφάσεσι — ἔμφασις appearing in fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμφάσεσιν — ἔμφασις appearing in fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔμφασιν — ἔμφασις appearing in fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Фигура в поэтике и риторике — по аналогии с определенными предустановленными формами движений так называемыми Ф. в танцах, старые грамматики дали название Ф. таким же типичным формам движения речи. Учение о Ф. одна из наиболее древних и детально разработанных частей теории… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Эмфаз — (греч. έμφασις) мало определенный вид риторической фигуры, где мысль усиливается тем, что слову, ее выражающему, сообщается особая выразительность (напр.: Да, человек он был ). В обиходе эмфатическим стилем называется стиль искусственный,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • КАРНЕАД — (Karneades) (ок. 214/213 129/128 до н.э.) др. греч. философ платоник, глава Академии (см. АКАДЕМИЯ ). К. приехал в Афины (185/180 до н.э.), где познакомился с сочинениями Хрисиппа, изучал диалектику у Диогена стоика. Затем перешел на позиции… …   Философская энциклопедия

 • Эмфаза — (эмфаз, эмфазис; от др. греч. ἔμφασις  выразительность): Эмфаза  фигура речи. Эмфаза  специальное изменение амплитуды сигнала в определённых частотах, чтобы увеличить соотношение сигнал/шум. Эмфаза  визуальное выделение части… …   Википедия

 • Эмфаза (риторика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Эмфаза. Эмфаза, эмфазис (от др. греч. ἔμφασις  «выразительность»)  эмоционально экспрессивное выделение какого либо значимого элемента высказывания или его смысловых оттенков.… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.